دوره های کارشناسی ارشد

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1Fluent201,200,000ثبت نام
2کارگاه ترجمه8700,000ثبت نام
3SPSS201,200,000ثبت نام
4کارگاه پروپزال نویسی4400,000ثبت نام
5Ansys201,200,000ثبت نام
6کارگاه پایان نامه نویسی4400,000ثبت نام
7کارگاه مقاله نویسی4400,000ثبت نام
8MATLAB301,800,000ثبت نام
9شبیه ساز شبکه202,000,000ثبت نام
10Abaqus201,200,000ثبت نام
11Comsol201,200,000ثبت نام

دوره های فن آوری و امنیت

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1MCSA 2012503,000,000ثبت نام
2طراحی صفحات وب مقدماتی302,500,000ثبت نام
3برنامه نویسیPython152,000,000ثبت نام
4تعمیرات لپ تاپ201,200,000ثبت نام
5برنامه نویسی اندروید603,500,000ثبت نام

دوره های برق و رباتیک

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1آموزش نرم افزار Proteus15900,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Altium Designer201,200,000ثبت نام
3تعمیرات موبایل301,800,000ثبت نام
4FPGA201,200,000ثبت نام
5دوربین مدار بسته362,800,000ثبت نام

دوره های زبان

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1مکالمه ترمیک32850,000ثبت نام

دوره های معماري و شهرسازي

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1آموزش نرم افزار Rhino301,800,000ثبت نام
2آموزش نرم افزار Photoshop241,400,000ثبت نام
3آموزش نرم افزار 3DMAX402,400,000ثبت نام
4اسکیس301,800,000ثبت نام
5GIS301,800,000ثبت نام
6آموزش نرم افزار Indesign201,200,000ثبت نام
7آموزش نرم افزار Revit301,800,000ثبت نام
8اتوکد241,400,000ثبت نام