دوره های معماري و شهرسازي

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1نرم افزار 3DMAX (مقدماتی)363,500,000ثبت نام
2نرم افزار RHINO 363,500,000ثبت نام
3نرم افزار فتوشاپ241,200,000ثبت نام
4نرم افزار Post Production121,000,000ثبت نام
5sketch up281,500,000ثبت نام
6نرم افزار REVIT363,500,000ثبت نام
7نرم افزار 3DMAX (پیشرفته)363,500,000ثبت نام

دوره های مدیریت و کارآفرینی

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1بورسسمینار رایکانثبت نام
2خلاقیتسمیناررایگان ثبت نام