دوره های معماري و شهرسازي

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1نرم افزار REVIT363,500,000ثبت نام
2نرم افزار 3DMAX (مقدماتی)363,500,000ثبت نام
3نرم افزار 3DMAX (پیشرفته)363,500,000ثبت نام
4sketch up281,500,000ثبت نام
5نرم افزار RHINO 363,500,000ثبت نام
6نرم افزار Post Production121,000,000ثبت نام
7نرم افزار فتوشاپ241,200,000ثبت نام

دوره های مدیریت و کارآفرینی

ردیفنام دورهتعداد ساعات دورههزینه دوره به ریالعملیات
1خلاقیتسمیناررایگان ثبت نام
2بورسسمینار رایکانثبت نام